Logó

Webáruház információk ÁSzF.

Webáruház működtetésével kapcsolatos információk;

Általános Szerződési feltételek (ÁSzF.):

 

 • Szolgáltató neve: - László Tamás egyéni vállalkozó

 • Székhely: H-2230 Gyömrő Wekerle u. 8. 1. ép. 3.

 • Nyilvántartási szám: 51172031

 • Adószám: 68066749-1-33

 • Elektronikus elérhetőség: info@heted76ar.hu

 • Telefonszám: +36 (30) 934-5449

Általános Szerződési Feltételek:

 

Ezek alapján jön létre a szerződés a webáruház Szolgáltatója és a Vásárló között, amennyiben jelen webáruházból vásárol.

 1. Az általános szerződési feltételek elfogadása: Az ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) elfogadása kötelező a webáruház igénybevételéhez. 
 2. Amennyiben a Vásárló a jelen ÁSZF feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait, és nem élhet az internetes megrendelés, vásárlás jogával a jelen honlapról. Kérem, hogy az ÁSZF.-et vásárlás előtt figyelmesen olvassa el!
 3. Az ÁSZF módosításai a honlapon való megjelenéstől érvényesek, az addig létrejött szerződéseket visszamenőleg nem érintik.
 4. A vásárlás regisztráció nélkül történik. A vásárlás teljesítéséhez a Vásárlónak meg kell adni a számla kiállításához szükséges információkat, valamint e-mail címét, hogy a vásárlás tényét a Szolgáltató visszaigazolhassa, valamint az e-mailben továbbítandó elemzéseket, kuponokat továbbíthassa. A telefonszám megadása nem kötelező, de megkönnyíti a vásárlás menetét. Amennyiben nem kívánja telefonszámát megadni, kérem, hogy a megfelelő mezőbe írjon egy „-” (kötőjelet). Ezt teheti az adatküldési kisalkalmazás minden olyan mezőjében, ahová információt nem szeretne megadni. A kisalkalmazás nem fogad el üres mezőt ezért kérem a kötőjel használatát. A vásárlás menetéről a Vásárlót, a webáruház felületén található információk végigsegítik.
 5. Az adatszolgáltatás önkéntes, és minden kötelezettségtől mentes. A megadott adatok kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használhatók. Az adatok további felhasználásra nem kerülnek. A webáruházban történt megrendelés adatait a Szolgáltató bizalmasan tárolja, nem szolgáltatja azt ki harmadik fél részére. Ha postai kézbesítést kér, akkor rendelés feladásához szükséges információkat kerülenk csak átadásra a posta részére. A webáruházból történt vásárlás esetén a Szolgáltató nem fog küldeni hírlevelet, sem egyéb reklámanyagot. Ha hírlevelet szeretne kapni, akkor iratkozzon fel a honlap hírlevél menüpontjában. A hírlevélre való feliratkozáshoz nem feltétel a webáruházban történő vásárlás. A hírlevélnek nem az a célja, hogy a webáruház termékeit reklámozza. A hírlevél teljesen független a webáruháztól!
 6. Az adásvételi szerződés létrejötte. Ha a vásárló megrendelést küld a Webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között. Ha megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól (nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni).
 7. Szolgáltatások, termékek: A szolgáltatásokat személyesen a Szolgáltató végzi. A webáruházon keresztül számmisztika elemzések esetén különféle elemzéseket, az ajándékkuponok esetében meg különféle kuponokat lehet megvásárolni, melyek továbbítása a Vásárló felé e-mailben, illetve postán történik. Az e-mailben történő továbbítás díjmentes, a postán történő feladás esetén, a honlapon megtalálható postai díjakat is meg kell fizetni. Ez úgy lehet megtenni, hogy a megfelelő postaköltséget is beteszi a Vásárló a kosárba. Ezen felül a számmisztikai elemzés postai úton történő megrendelése esetén nyomtatási költség is felmerül, melyet a számmisztikai szolgáltatás oldalán lehet megtalálni. Ez esetben csak előre utalási fizetési módot áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni. A kinyomtatandó oldalak számáról a Vásárlót e-mailben tájékoztatja.
  Kérem a Nevesincs Walaky mintaelemzést megtekinteni vásárlás előtt. Mivel szellemi termékről van szó, amely a minta letöltésével megtekinthető, a vásárlástól elállást ez esetben nem áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni.
  Ajándék kuponok / bérletek esetén, a kuponok egyedi sorszámmal vannak ellátva, melyek kiadását a sorszám alapján a Szolgáltató vezeti, valamint bérletek esetén az alkalmak, a rajta szereplő érték felhasználásának mennyiségét is. Erre vonatkozó információt a Szolgáltató elérhetőségein lehet kérni.
  A termékek esetén a szállítást a Szolgáltató postai borítékban vagy csomagban tudja feladni. A kiválasztott szállítási költséget itt is bele kell tenni a kosárba. A kiválasztott postai kézbesítésből eredő károkért a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni.
 8. ​A Szolgáltató nem vállal felelősséget az e-mailben kért kézbesítés esetén, a Megrendelő által használt levelezési rendszer, illetve beállításokból adódó problémákért. Ide tartoznak azok a helyzetek is, amikor a Megrendelő internetes felületen használja és kezeli a levelezési szolgáltatást, amelyben az Internetes szolgáltató beállításából adódóan a kiküldött levél a "Spam" (levélszemét), vagy Prómociók, esetleg egyéb olyan mappába sorolja a levelet, ahol a Megrendelő nem keresi. Általánosan kijelenthető, hogy ha megrendelt termék kézbesítését a Megrendelő e-mailben kéri, a Szolgáltatónak kézbesítettként visszaigazolt  küldeményt teljesítettnek kell nyilvánítani.
 9. A termékek leírásait a Vásárlók megtekinthetik a termékek bemutató oldalán.
 10. Árak: A Webáruházban közzétett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák a szállítás költségeit. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát a Szolgáltató fenntartja.
 11. Elállás: Az ajándékkuponok, bérletek és termékek esetében a Vásárló élhet az elállási jogával. Ezt a szerződéskötéstől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül megteheti.
  (2) A Vásárló az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
  a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
  b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
  (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a Vásárló akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
  (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
  (5) A vállalkozás köteles a Vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  (6) A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
  5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:
  c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; (Idetartozik a számmisztikai elemzés minden fajtája!)
 12. A termékek leírásait a Vásárlók megtekinthetik a termékek bemutató oldalán.
 13. Garancia: A webáruházban található termékekre a Szolgáltató a termék rendeltetésszerű használata esetén 1 év garanciát vállal.
 14. Szállítás: Előre utalással, PayPal-el, vagy bankkártyás fizetéssel történik. Szállítás csak a szolgáltatás vagy termék árának és a posta költségének kifizetése, és az összeg a Szolgáltató számlájára történő megérkezése után történik. A beérkezett pénzösszeg után a Szolgáltató garantálja, hogy 7 munkanapon belül postára adja a csomagot. Ha ez mégsem lehetséges, akkor a Szolgáltató erről e-mailben vagy telefonon tájékoztatja a Vásárlót.
 15. Panaszkezelés: A Fgytv. 2. § a) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő Vásárlótól - beérkező panaszt a Szolgáltatónak köteles megvizsgálni, és az intézkedéséről, valamint annak indokairól a vásárlót a panasz kézhezvételétől, illetve beérkezésétől számított harminc napon belül postai úton vagy elektronikus levélben tájékoztatni. Amennyiben a Vásárló nem ért egyet az abban foglaltakkal, panasszal élhet. A Szolgáltató igyekszik a vitás kérdéseket mindkét fél számára megnyugtatólag rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, csak tárgyalás útján, a Vásárló a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat panaszával (http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes)

2017. május 17.