Logó

Hit - Vallás - Tudás - Tudat

Hit­

Mandala

Vallás

 

Sok ember értelmezésében azt tapasztaltam, hogy egyenlőségjelet tesz a hit és vallás között, holott ez egyáltalán nem így van. Hit létezik vallás nélkül, de vallás hit nélkül nemigen.

Most jött a gondolat, hogy leginkább úgy tudnám a vallásértelmezésemet megosztani, ha egy reklámozott túlélőkészlethez hasonlítom, amelyet a sivatagba induló turistáknak ajánlanak.

Sok fontos dolgot tartalmaz, amire igencsak nagy szükség van, ha a sivatagba indulunk, de nem tökéletes, mivel nincs egyénre szabva. Olyan "dobozos" verzió. Nem veszi figyelembe igényünket személyiségünket (mennyi vízre van szükségünk, mekkora a testalkatunk stb.), meg azt sem, hogy milyen messzire akarunk eljutni. De hasonlíthatnánk az utazó varrókészlethez is. Van benne tű, fekete, meg fehér cérna, varrhatunk vele, de pont az a színű cérna nincs, amire éppen szükségünk lenne.

Kedves Heted Hét Határon Utazó! Engedd meg, hogy megosszak Veled néhány gondolatot olyan dolgokról, amelyek mellett elmegyünk a mindennapokban, de jelentőségük ennél jóval fontosabb. Mondhatni létünket, fejlődési irányunkat határozza meg, ha egyáltalán szeretnénk fejlődni... Természetesen Rólad, aki ezeket a sorokat olvasod, tudom, hogy érdekel, hiszen ha nem lenne fontos számodra sorsod alakulása, akkor biztos valami mást csinálnál most.

Tudás­

A vallást mindig emberek hozták létre, és mindig valamilyen cél érdekében. Ezért soha nem is lehet tökéletes. A vallás mindig feltételezi, hogy hívei vakon higgyenek benne, és soha ne kérdőjelezzék meg kijelentésit "axiómáit". Természetesen a vallások nagyon sok mindenben különböznek. Számomra is vannak szimpatikusabbak és kevésbé szimpatikusak, annak függvényében, hogy honnan nézem a dolgot. Vannak jó dolgok benne, mint a túlélőkészletben is. Általában minden vallásban valamilyen szinten benne van a szeretet, és megpróbál híveinek valamilyen féle értékrendet adni, mi a követendő és mi nem az. Vannak vallások, amelyek elfogadóak és vannak bírálók, félelemkeltők. Számomra a ma kereszténységnek nevezett vallás is ide tartózik. De most nem szeretnék a kereszténység boncolgatásába fogni, inkább megpróbálok továbbhaladni az általánosságok mezsgyéjén.

Jelena Versinyina csikung tanárom mondta egyszer, hogy látomásában a vallásokat piramisokként azonosította, ahol a piramis csúcsán állt a vallási vezető, (a mindenkori pápa, Mohamed, Buddha stb.) őt követték alatta a tanítványok, egyéb vallási vezetők, míg egyre lejjebb az egyre szélesedő követők tömege. A vallás sok embernek tud segíteni, mert hitet ad, de csak félútig tud elrepíteni. Az út másik felét mindenkinek egyénileg kell megtenni. Át kell törni a vallás falait és meg kell kérdőjelezni mindent, amit a vallás állít. Saját mérlegünkön kell megmérnünk és helyére tennünk a dolgokat. És ekkor a vallás már ellenség, mert hitelét is megkérdőjelezed.

A hitről mindenkinek van egy kialakult fogalma. Mindenkiben ott él valamilyen remény, bizodalom, amelyre vágyunk hogy egyszer majd bekövetkezik és kedvező irányba befolyásolja az életünket, vagy akár a létünket. A hit az ami életben tart bennünket, hogy a hétköznapok megpróbáltatásait túl tudjuk élni. Mindenki valami másban hisz, mondhatni hitvilágunk - ha saját magunk alakítottuk ki -, akkor egyedi. Van aki a pénz hatalmában, van a ki a lottó ötösben, van aki a feltámadásban és van a ki az Isteni gondviselésben.

Így vagy úgy, hitre mindenkinek szüksége van, akár bevallja, akár nem.

Ahhoz viszont, hogy pontosan értsük egymást, tisztázni kell néhány fogalmat, mert a történelem folyamán nagyon sok mindennek megváltozott az értelme, arról nem is beszélve, hogy fizikai síkon szavakba öntve elég nehéz bizonyos dolgokat pontosan átadni.

Számomra a hit, azt jelenti, hogy hiszek valamiben, ami feltétlenül fontos az életemben, de nincs kőbe vésve. Változhat annak függvényében, hogy a tudatom milyen szinten van. A "hiszem" szó azt takarja az én értelmezésem szerint, hogy elfogadom azt a nézetet, és elkezdem magamévá tenni, hogy beiktassam a mindennapi életembe. Minden eseményt, amely életemet meghatározza, megpróbálom  a hitem nézőpontjából megvizsgálni, és ha találok rá elfogadható magyarázatot, az hitemet tovább erősíti.

gallery/vallas

Mivel a vallás mindig valamilyen célt szolgál (sok esetben földi hatalom és emberek irányítása, amely elérésére még a hazugságoktól és emberek megvezetésétől sem riad vissza), ezért nem tud a földi utadon végigvinni.

Megteheted az utad vallás nélkül is, de a hitet nem nélkülözheted ezen az úton. Ez a hosszabb, de biztosabb út.

 

 

Vallási szimbolumok

A tanulás, a Tudás megszerzése az emberi fejlődésünkben az Út. Ily módon tudunk gyarapodni. Ha nincs hétmérföldes csizmánk, amely Heted Hét Határon át röpítsen, hogy levágjuk a Hétfejű Sárkán(y) fejeit, akkor marad a tanulás, tapasztalás, hogy tudatunkat más dimenziókba tudjuk emelni. A sárkánnyal való küzdelem, a saját magunkkal való küzdelmet szimbolizálja, amelyben a sárkány fejeit, a tudás jelképét akarjuk megszerezni.

A tudás, tapasztalás által tudunk új ismeretekre szert tenni. Nézőpontunk ennek megfelelően folyamatosan változik, de ehhez szükséges a megkérdőjelezés, utánajárás. Itt már nem elég a vallás dogmáit elfogadni.

Szakítsuk le a Tudás Fájának gyümölcsét, tapasztaljuk meg, mert ezek által tud csak tudatunk fejlődni!

Leonardo da Vinci - Vitruvian

Tudat

Ezen gondolatsor megosztásánál, mikor Tudatot írok, akkor a tudatossággal, jelenlétben megélt földi életünkre gondolok, nem pedig a felső, tudatos Énünkre.

Tudásunk, tapasztalásunk fejlődésével folyamatosan figyelemmel kísérjük életünk  egy magasabb szinten való megtapasztalását. Megpróbáljuk új tanításainkat a mindennapi életünkbe beilleszteni. A tudásnak csak akkor van értelme, ha használjuk is. Magunkévá kell tenni, dolgozni kell vele és megosztani, mert a tudás mindenkié, akinek igénye van rá. Ha ez sikerült, akkor lassan beépül a tudatunkba. Nem kell majd emlékeztetnünk magunkat a tanításokra, értelmeznünk az élethelyzeteket, mert ezek már automatikusan, tudatosan belénk lesznek kódolva. Más szemmel, másképpen fogjuk ugyanazokat helyzeteket értelmezni. Tudatosabban fogjuk a mindennapjainkat élni abból a megfontolásból, hogy fejlődhessünk és továbbléphessünk Heted Hét Határ következő országába.

Tudatunk az, ami meghatároz minket! (itt megint fizikai testünk tudatosságára értem).

És itt van az a pillanat, amikor nemcsak a hit erejével hiszem és remélem, hanem tudom is hogy az amire gondolok úgy van. Persze ezt egy magasabb tudatossági fokon megint máképpen fogom megélni, de ezért mondtam, hogy a tudatunk határoz meg minket. Ha bizonyossággal élem meg életem pillanatait, nem pedig remélem, hogy azok úgy is vannak, akkor az Univerzum azt létre is fogja hozni. Itt nem elég akarni, hinni, - tudni - kell, hogy az úgy van! Coué törvényeit már említettem máshol is, nem szeretném ide bemásolni, de ide sorolnám Jézus szavait, mely szerint ha az embernek mustármagnyi hite lenne, akkor hegyeket tudna mozgatni

.

Itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert helytelenül ide bekerült a "hit" szó. Ezért kezdtem az elején az értelmezéssel. Egy keresztény egyház által kiadott Bibliában, melynek az a célja, hogy az embereket vakon irányíthassa, nehogy isteni tudatosságukra ébredjenek, nem célja, hogy a tudatosságot erősítse, sokkal inkább a vakhitet. Ezért szerepel itt a hit szó.

Jézus tanításaink a zömét szintén száműzték a Bibliából, mivel tanításai a szereteten túl, az isteni mivoltunkat, a lélek (szellem) hallhatatlanságát, és lehetőségeink határtalanságát volt hivatott tudatosítani az emberekben. Ő azt állította, hogy mindazt, amit ő megtett, mi is meg tudjuk tenni, ha tudatában vagyunk isteni képességeinknek. Emberként jött hozzánk, hogy az emberiséget tanítsa. Ha Istenként jött volna, akkor nem tudott volna példát mutatni az embereknek, hiszen isteni minőségként sok olyan dolgot, meg tudna valósítani, amit mi emberek soha, ha nem vagyunk tudatában isteni mivoltunknak. Istenként nagyon nehéz lett volna, rávenni az egyszerű embereket, hogy az Ő útját járják. Emberként sokkal inkább példát tudott mutatni. Higgyük el róla, hogy ha ez volt leszületésének a célja, akkor a legmegfelelőbb módszert választotta hozzá!

Kedves Heted Hét Határ Utazó. Ha idáig elolvastad gondolatfejtésemet, akkor azzal is tisztában vagy, hogy az ember nem pusztán fizikai testből áll, hanem vannak a fizikai szemnek láthatatlan emberi energiamezők is. Miért lett volna szüksége Jézusnak fizikai testben való leszületésre, ha nem azért, hogy az emberek emberként fogadják el? Ha csak a Bibliából ismert sátánnal kellett volna csak megküzdenie, vagy az lett volna a  célja, hogy magára vállalja "bűneinket", nem kellett volna fizikai testet öltenie. Ezért tartom egy tudatos csúsztatásnak, hogy 352-ben a niceai zsinaton, a kanonizált Bibliában Jézust isteni minőségnek nyilvánították, nehogy követendő példa legyen az emberiségnek a tudatára való ébredésben.

Ugyanakkor példája miatt tartottam fontosnak itt megemlékezni a tanításaira, mert Heted Hét Határ útjain fontos segítség lehet a tanítása a túlélőkészletünkben.

Mára már a tudósok is bebizonyították, hogy tudatunk befolyásolni tudja a DNS-ünket, Ezért nem mindegy, hogy jelenlegi fizikai életünkben milyen tudatossági szintre kerülünk.

További tudatos utazást kívánok!­

 

László Tamás­

Ez az a verzió, mikor Te állítod össze saját magadnak a túlélőkészletet és nem bízod másra az igényeidnek, szükségleteidnek a meghatározását.

De ha mindenképpen vallásban keressük a megoldást, akkor számomra az ősi magyar sámán-táltos vallás a Büün vallás közelíti meg leginkább az én nézőpontomat. Ha érdekel, néhány részletet itt találsz.