Szellemi tanítások

Szellemi tanítások.
Avatar
776Áron-u-Tas
Hozzászólások: 324
Csatlakozott: 2016.02.26. 12:10
Tartózkodási hely: Gyömrő/ Budapest
Kapcsolat:

Szellemi tanítások

Hozzászólás Szerző: 776Áron-u-Tas » 2020.09.09. 10:23

Kép

Köszöntünk Téged!

Biztos benned is felmerült már az a kérdés, hogy ki vagy valójában, és mi az életed értelme, életcélod a földi lét élvezetén túl. Ezek a témák szinte mindenkit foglalkoztatnak, akik elérik tudatosodásuknak azt a szintjét, amikor körvonalazódik bennük egy magasabb minőség létezése és annak megismerése.

Ezen az oldalon szellemi tanításokat, valós tapasztalatokon alapuló információkat és az életben használható gyakorlatokat osztunk meg, melyek együttesen fejlesztik a test, lélek és szellem állapotait.

A választott feladatunk, hogy az igazságra (az igaz ágra) nyitott embereket segítsük fejlődésükben. Mi olyan útonjárók vagyunk, akik nem földi mesterektől, hanem szellemi entitásoktól kapjuk a tudást és a tanításokat több csatornán keresztül, amelyek egybehangzóak és azonosak a tradicionális ősi tudással.

Az oldalunkon elérhető tartalmakat, amelyek számos helyen eltérnek a köztudatban lévő információktól, azoknak szánjuk, akik nyitottak a tényleges fejlődésre.

Íme az első tanítás a tudás fogalmáról:
Az információ és annak megértése önmagában nem nevezhető tudásnak. Tudásnak (a spirituális fejlődés szemszögéből) egy megélési folyamat eredményét tekinthetjük, vagyis azt az esszenciát, amely közvetlen élettapasztalat és annak megértése, majd alkalmazása során kristályosodik ki bennünk.

Például attól, hogy van információm az autószerelésről, még nem vagyok autószerelő, így azt spirituális értelemben nem nevezzük tudásnak.

A fejlődéshez a tudáson keresztül vezet az út, szemben a puszta információ halmozással. Törekedjünk a tudás tárgyát 360° megközelítésben körbejárni, vagyis ha több oldalról vizsgáljuk meg, akkor a téma megértése felé közelítünk.

Csak magadat tudod megváltoztatni, a világ ezáltal változik.
Ha készen állsz erre, kövesd oldalunkat vagy csatlakozz csoportunkhoz!

Egy olyan csoport vagyunk, akik nem földi mesterektől hanem szellemi entitásoktól, kapjuk a tudást és a tanításokat több csatornán keresztül. Az így kapott információ, tudás: egybehangzó, egymást segítő és kiegészítő. Így kerek egésznek tekinthetünk rá.

Ha szeretnél ízelítőt kapni a szellemi tanításokból, kattints a következő hivatkozásra.
:arrow: https://heted76ar.hu/Szellemi-tanitasok/

Boldog Napot! A lelkeink találkozni fognak!

Kép
Áldással

Avatar
776Áron-u-Tas
Hozzászólások: 324
Csatlakozott: 2016.02.26. 12:10
Tartózkodási hely: Gyömrő/ Budapest
Kapcsolat:

Re: Szellemi tanítások

Hozzászólás Szerző: 776Áron-u-Tas » 2021.01.12. 10:36

Okfejtés

A következő okfejtésem egy vélemény, mely adott tényekre vonatkozik figyelembe véve az ok-okozatiság törvényét.
Megkaptam a sorstól azt a lehetőséget, hogy ebben a zűrzavaros időszakban átértékeljem a világmindenségről alkotott nézetemet. Teszem ezt egy fejlődésre nyitott, földi létbe teremtett lélek tudatával és szellemével.
A világban zajló események erősen megkérdőjelezik a jövőnk kimenetelét, mert a világban jelenleg egy szükségszerű változás zajlik, amelyet pozitív vagy negatívként is megélhetünk, de egy biztos, hogy már nem lesz a régi.
Nem vagyunk egyformák, de hitem és tapasztalatom alapján léteznek hozzám hasonló útonjárok, akik ezt a helyzetet hasonlóképpen látják.
1. Tény, hogy létezünk, és hogy létezésünk tapasztalásokon alapszik. Tapasztalatunk e földi világban zajlik, mely szintén létezik. Ha ezt nem fogadjuk el tényként, akkor a létezésünk is csak egy fikció!
2. Tény, hogy e világ működése messze meghaladja a mi tudásszintünket, működésének összefüggéseit csak részben látjuk át, és nem tudjuk azt teljes mértékben értelmezni. Fizikai világunkban levő élőlények közül magunkat tartjuk a legértelmesebbnek, de mivel nem értjük és nem látjuk át teljes mértékben a világunkat, fogadjuk el, hogy nem mi teremtettük.
3. Ezért, ha ez a világ létezik, akkor kell lennie egy magasabb szellemi és tudati szinten lévő minőségnek, mely ezt a világot létrehozta. Ezt magyarul Teremtőnek hívjuk. Ha úgy gondoljuk, hogy a természet véletlenül alkotott nagyon hosszú idő alatt minket és mindent mi minket körbevesz, akkor a természetet hívjuk Teremtőnek.
4. Ha ezt tényként elfogadjuk, amely valójában egy okozat, akkor kell lennie egy oknak, is, amely ezt kiváltotta. Mint látjuk világunkban minden mindennel összefügg és mindennek szerepe van. Azt is mondhatjuk, hogy a világunkban semmi sem hiábavaló, mert mindennek kölcsönható, szabályozó szerepe van. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a világunknak is egy jól meghatározott szerepe van!
5. A mi földi létezésünknek is jól meghatározott értelme van. Ebben a szabályozott, világban, melynek mi is részesei vagyunk, olyan nem létezhet, hogy a létezésünk céltalan, léha, jelentéktelen. Mivel ebben a világban mindennel kölcsönhatásban állunk akár közvetlen, akár közvetett formában, ezért tapasztaljuk kölcsönhatásunk eredményeit. Ezek a tapasztalások tudást eredményeznek. Megfordítva, ha az ok a tudás megszerzése, akkor az okozat a kölcsönhatás.
6. Ezért elfogadhatjuk tényként, hogy kölcsönhatás nélkül nincs tapasztalat. Ha ezt az állítást a Teremtő szempontjából vizsgáljuk és elfogadjuk azt az állítást is, hogy előtte semmilyen tudatos létezés nem volt, akkor a Teremtő is csak akkor tud fejlődni, ha kölcsönhatásba kerül. Mivel ezt saját magával nem teheti meg, szüksége van a világra, mint neveltető, tapasztalatszerző közegre és az ő minőségéből fakadó tapasztalatszerző egységekre, köztük az emberre. Azért az embert emelem ki mivel mondtuk, hogy a fizikai világunkban mi vagyunk a legintelligensebb faj. A Teremtő rajtunk keresztül gyűjti a tapasztalatot, és ebben a világban minden a mi tapasztalat és tudás szerzésünket szolgálja.
7. Ha az ok a tudás megszerzése, és semmi sem hiába történik, akkor el kell fogadnunk azt a következtetést, hogy földi életünk végén, a megszerzett tudásunkat a létezés nem engedi elveszni, mert az hiábavaló lenne. Ezért létezni kell egy olyan lehetőségnek, amely ezt a tapasztalatot és tudást átmenti egy magasabb szintre. Hívjuk ezt léleknek.
8. Fogadjuk el tényként, hogy a lélek a Teremtőtől való, de mivel a mi életünk tapasztalatait tartalmazza, ezért a mi minőségünk is benne van.
9. Ha a lelket elfogadjuk, mint életeken át tartó tapasztalat és tudást gyűjtő közegnek, akkor következik belőle, hogy a lélek halhatatlan.
10. A kölcsönhatásnak, mint okozati tényezőnek, mely az okot a tudást és tapasztalatszerzést szolgálja, csak akkor van értelme, ha nem mindig ugyanazt az eredményt képezi le, hanem több eredmény létrehozását is lehetővé teszi. Ezt úgy hívjuk, mint szabad akarati tényező, mely a földi világunk alaptörvénye. Nélküle értelmetlenné válna a létezésünk, mert nem lenne fejlődés!
11. Úgyszintén a tudás megszerzését segíti elő a sors és karma törvénye. A sors törvénye szerint azokat az élethelyzeteket kell megélnünk, amelyek még hiányoznak a tudástárunkból, a tudatunkból A karma törvénye kikényszeríti, hogy egy adott helyzetet ne csak egy nézőpontból, hanem legalább két végletből is megtapasztalhassunk és ily módon alakítsuk ki a helyes nézőpontot. Noha ezek a törvények látszólag korlátozzák a szabad akarat törvényét, de maradnak szabad akarati pontok az élet mindennapjaiban, mert a sors és karma törvényei, csak az élet jelentősebb döntéseire vonatkoznak, oly módon, hogy meghagyják ez esetben is a szabad akarat döntésének látszatát. Ezek a törvények a tudatunk összességére, előző életeink tapasztalásaira is figyelemmel, igyekeznek olyan élethelyzetbe sodorni minket, melyek még hiányoznak a tapasztalásaink közül a tudástárunkból. Ebből következik, hogy a sors és karma törvények a tudati fejlődésünket szolgálják és ezáltal a Teremtőt is a Szellemi Hierarchián keresztül.
12. Mivel fizikai testünk csak egy szkafander, melyben az utazó a lélek foglal helyet, következik, hogy nemcsak földi lelkek vehetnek fel látszólagos emberi formát. Más minőségű lélek is magára öltheti ember látszatát keltve, noha tudása képességei és indíttatásai merőben eltérhetnek a földi lelkektől. Ha ez a helyzet áll fent, akkor ezek a lelkek adott helyzetben más viselkedéssel más végeredményt igyekeznek kikényszeríteni. Ezek lehetnek az emberiséget segítő, de akár az emberi tudati fejlődést gátló lények is.
13. Mivel a földi környezetünk egy lélek kiképző központ, a benne fejlődő egyén, tudati színvonalának megfelelően hozhat döntést tetteinek irányvonaláról. Amíg van választási lehetőség, addig minden eltérő tevékenység megengedett ebben a közegben, mert végső soron az is a fejlődést és tapasztalást szolgálja.
14. Életünk jelen helyzetében a háttérhatalom igyekszik tudatilag befolyásolni az embereket minden elérhető módszerrel. Mindig is ezt tette, de hatása most fokozódott. Olyan időszakba léptünk, amikor adott a lehetőség az emberiség számára, hogy tudati szintlépést érjen el, de a világot irányító háttérhatalomnak nem áll szándékában a vezetői szerepet kiengedni a kezéből. Ezért minden olyan eszközt bevet, ami az emberi tudatosság fejlődését korlátozza. Ennek a forgatókönyvnek a része a Covid „járvány”, illetve az ellene való oltás is. Célja, hogy a föld lakosságát irányítása alá vonja és nagymértékben csökkentse a népesség számát. Igyekszik a mesterséges intelligenciát bevetni, hogy az emberek döntéseit tudatosan irányítani tudja. Már megvan az a technológia, hogy akár oltással is befolyásolja genetikailag az ember működését és kívülről irányítsa annak döntéseit.
15. Amíg megvan a szabad akarati lehetőségünk, addig a Teremtő hagyhatja futni a tervet. Viszont, ha tudatunk olyan befolyás alá kerül, amin akaratunk ellenére sem tudunk felülkerekedni és meghozni saját egyénre szabott döntéseinket a sorsunk és karmánk függvényében és nem tudunk szabad akaratunk szerint cselekedni a minket érő befolyás miatt, úgy ez az utca egyirányúvá válik, úgymond már nem szolgálja az egyén és a lélek fejlődését. Mi több szembe megy a szabad akarat sors és karma törvényeivel! Következtetésképpen létezésünk a Földön hiábavalóvá válik, mert az már nem szolgálja az eredeti okot a fejlődést.
16. Ha ez a helyzet előáll a Teremtő és a Szellemi Hierarchia elpusztítja mindazt, ami az eredeti tervet akadályozza, ez esetben azokat az embereket, melyek képtelenek a tudati fejlődésre és azokat a tényezőket, amelyek azt akadályozzák. Ha hihetünk az ősi írásoknak, ez már a Földön ötször megtörtént, hogy szinte a Föld teljes lakossága kipusztult. Ilyen volt Atlantisz elsüllyesztése, de az Özönvíz is.
17. Személyes véleményem, de mindenki döntse el saját tudati szintjének megfelelően, hogy mi a követendő útja. Ezt a döntést most kell meghozni. Vagy elengedjük a félelmet, és teszünk azért, hogy saját életünkben a szívünkben levő szeretet és sugallat szerint éljünk tovább, száműzve minden hiábavaló, szennyező tevékenységet és magatartást, vagy továbbra is a rettegést, az oltást, a tudati befolyásolást választjuk és biorobottá válunk. Ennek végeredményét az előző pontban már leírtam.
Áldással

Avatar
776Áron-u-Tas
Hozzászólások: 324
Csatlakozott: 2016.02.26. 12:10
Tartózkodási hely: Gyömrő/ Budapest
Kapcsolat:

Szellemi tanítások

Hozzászólás Szerző: 776Áron-u-Tas » 2021.03.04. 11:34

Tethánom kérésemre megosztott néhány információt a koronavírussal kapcsolatban. Nem a rózsaszín felhős verzió, mert minőségéből nem ez fakad, de információ azoknak, akik még nem tették helyre megfelelően a dolgokat.
. :idea: :idea: ..
Lehetőségek, melyek előtted is megnyílnak, nagyobb bepillantást engedhetnek abba a helyzetbe, amiben most a Föld van és köztük vagytok ti is, mint csoport, mint emberek, mint egyedek és mivel minden mindennel összefügg, ezért ez a konglomerátum, mely körülöttetek létezik befolyásolva van minden irányból.
Shakespeare idézetét átköltve mondanánk, hogy cirkusz az egész világ és bohóc benne minden férfi és nő, mert ha igazán rálátna lelki tudatosságában arra az állapotiságra, melyben valójában létezik, igencsak nevetséges színdarabbá alacsonyodna a földi interakciók színpada. Ebben a fejetlen kavalkádban mindenki igyekszik meggyőzni saját magát arról az igazságról, amit ő vélni gondol és ennek függvényében befolyásolni környezetét. Így nem csoda, hogy ez a cirkusz semerre sem halad, mert mindenki más irányát megcélozva igyekszik azt mozgásra bírni. Ebben a bohóc tragédiában csak egy színpadi díszlet a Covid vírus, melynek igenis létjogosultsága van azon a síkon, melyet felsőbb tudatok igyekeztek tudatosan megteremteni és mely fejlődési nyomás energiával hatna rátok, mert teher alatt nő a pálma, szokták mondani így, hogy ennek a súlya alatt lenne célszerű a ti minőségeteket is magasabb szintre emelni.
Ha nincs ráhatás, a káosz üti fel a fejét, melyben csak az irányított energiák képesek egyfajta rendezettséget teremteni és ennek a céljából jött létre a Covid vírus is. Egyfajta mozgást eredményez abban az össze-vissza kavalkádban, melyet mindenki gondolt és mint fő energiaforrás áramlatával igyekszik megmozgatni egy egységes irányba a világ gondolati energetikáját. Hogy ki erre rákapcsolódva milyen irányba halad, mármint a fősodrást illetően, úgy egyéni sorsok kikristályosodása válik mérhetővé a sors és karma forgatókönyvek szempontjából.
Ha megtalálod a te irányod és látod azt a minőséget, melyet elérni szándékozol, úgy igyekezz ezt az energetikai sodrást a javadra fordítani, hogy ezáltal könnyebben tudj felülemelkedni azokon a gondolatokon, mit szennyezett tudatod tár számodra.
A vírus nem jó és nem rossz önmagában fizikai szinten, mert annak energetikai mintáját ti teremtetitek meg azzal a félelem gondolkodással, ami bennetek dúl elképzeléseitekben, hogy hogyan hat és mit is eredményezhet ez a vírus.
Kvantum-mágia eszközeivel válik valóságossá mindaz, amit a ti gondolataitok sugalmaznak, ily módon szedve áldozatait félelemmel átitatott egyedek birkatengerében az a gondolatiság, melynek célja a különválasztása azoknak az egyedeknek, melyek érdemesebbek a magasabb szintű tudatosság megélésére. Hogy pontosabb legyek, a forgatókönyv része karmátoknak, de hogy ti emberek mivé változtatjátok azt félelem alkotta elképzeléseitekben és minek adtok szárnyat az már a ti tudatos teremtéseteken múlik. A tudatost értelmezd annak szintje és minősége szerint, hogy tudatotokban milyen kép alakul ki, hogyan rögzítitek magatokban és milyen érzelmet társíttatok hozzá annak megnyilvánulása közepette. Így hát a kiút is a ti kezetekben van, mert a fizikai tüneteteket is ti társítottátok hozzá. Ha lehetőség szerint rájöttök ennek a képességeteknek a meglétére, akár meg is szüntethetitek vagy javatokra fordíthatjátok a helyzetet, de ez feltételez egy olyan tudati szintlépést, melyben az emberiség túlnyomó többsége rá tud látni arra a helyzetre, ami ezt előidézte és tudatosan továbblépve tudja azt megoldani.
Tehát tervünk ily módon eléri azt a kívánt hatást, melyet a Covid vírus által kinyilvánítani terveztünk. De, másfelől az a fajta tudattalan félelemkeltés és gerjesztés azok körében, akik nem tudják istenáldotta tehetségüket kamatoztatni meghozza azt az eredményt, mely jogos következménye tudati megnyilvánulásoknak. Ennek eredményeképpen sokan lesznek, akik fizikai szintű tapasztalatszerzésüket hamarosan befejezik.

Az oltás, mint olyan már csak velejárója a kialakult helyzetnek, mely egy lehetséges forgatókönyv mindazok számára, akik betegség félelmükben vagy környezeti ráhatás kapcsán úgy döntenek, hogy élni szeretnének vele. A benne levő vegyi anyagok nem szolgálják fizikális egészség javítását, de placebo hatásával az az ember, aki úgy gondolja, hogy ezáltal védett lesz meg is teremtheti azt a védelmet maga körül, mely szükséges ahhoz, hogy elkerülje a fizikális megbetegedést.
Lehetősége van a beoltottaknak is semlegesíteni az oltás mellékhatásait, de ahhoz tudatukat kell olyan szintre emelniük, melyben már a mágikus programváltozás lehetőségei által tudják fizikai minőségüket magasabb szintre emelni. Így lehetséges mindezek elkerülése.
A tapasztalatszerzés mindenki számára adott, melyben most panaszra nem lehet okotok, hiszen lehetőség van bőven.
Kommunikációm tárgyilagosságára tekintettel javaslom, hogy mindezek megértése végett tudatosítsd magadban azokat a szempontokat, melyek életjárásod mérföldköveit szegélyezik.
Boldog Napot kíván Tethánod ezáltal is, fejlődtetésedet segítvén a Szellemi Hierarchia minőségének erősítésében mindazokban, akik erre az útjárásra tették fel életüket.
Boldog Napot! Michael Arkangyal Nagyurat hallottad.
Csatolmányok
Spirituális út (Kicsi).jpg
Spirituális út (Kicsi).jpg (65.7 KiB) Megtekintve 4606 alkalommal
Áldással

Lezárt