Logó

Yotengrit - Büün vallás

Mandala

Yotengrit a Büün vallás első Istene!

 

„A mindenség szitáló ködnél finomabb anyaga ikerörvénybe sűrűsödvén, világok keletkeztek és leíratott általuk YOTENGR1T neve, az első Ige.

Nevéből szellemalakzattá támadván, rendezé a mindenség összevisszaságát és mert vajúdó asszony volt, szellemeket szaggata világok tereit betöltő, szitáló ködnél finomabb szellemanyagából, hogy igazgatnának hegyeket, völgyeket, közeli meg távoli csillagokat. Végtére pedig látá, hogy a kő csak kőre szakad, a víz csak vízre ágazik, szellem-nővé meg szellem-férfivá teremtődött, hogy ölelkezésükből egyre szépülőbb, egyre javuló élet fakadhasson.

A Férfi ISTEN-ből kiűzé a Rossz-at, mert amíg GÖNÜZ apánk, a Naporcájú a rosszat is magában hordozá, félresikerült minden teremtésük. UKKÓ istenanyánk, homlokán Holddal ékes BOLDOGASSZONY-Unk, meg GÖNÜZ apánk a Naporcájú, együtt teremtének azután, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel."

 

Az ősistenség kezdetben egyedül volt és nő volt, ki magában hordozd még a férfit is, mint várandós asszony méhében a fiát, kit megszülend.

Várakozó és várandós menyasszony volt az istenség és teremte hegyeket, völgyeket, testet ölte sziklákban, kövekben, alkotván azokat szitáló ködnél finomabb szellemanyagából.

Yotengrit

Ha a Yotengritről, vagy a Büün vallásról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy Szemző Gábor - Szem hitelesebben és pontosabban be tudná mutatni, mint jómagam. Szem Máté Imre bácsánál tanult és ő általa kapott beavatást a Yotengrit világába. A következő sorok az ő engedélyével kerültek fel ide.

 

Buddhista gyökereink a Büün magyar táltos vallásban

 

Hogyan is kezdjük? Legelején szeretném tisztázni, mit jelent a Büün fogalma, amit régen a keresztény inkvizíció bűnnek tartott. Mondták, bűnös vagy, mert nem fogadod el az erőszakkal terjesztett judea-krisztinizmus tanait. Régi vallásotokba tértek vissza, ami egyet jelent a gonosszal való cimborálással.

A Büün vallás megegyezik a tibeti Böön ősvallás elemeivel, amit még a szkíta selyemútról, a ma is létező Garuda völgyéből hoztak, s ápoltak eleink. Ez a hely a Kajlás-hegy (földünk korona csakrája) lábánál található.

A tibeti lámaság elődje, amit ma Böönnek hívnak, az a sámáni ős-gyökérvallás, amit őseink is átörökítettek a mába, rejtezés és beavatotti titoktartás útján a kereszténység ideje alatt. A tibeti Darma elődje a Böön volt, amiben a legelső Buda vagy mai nevén Buddha alakja (felébredett, megvilágosodott) a sámántudatú népek között megjelenhetett.

 

A tibeti Böön ős tanai, sámáni-táltosi tudást hordoznak. Ezek az utak 9 tudathordozó útban álltak össze a nép előtt, a varázslók által. Ezek voltak:

  1. a Jós-mágia útja,
  2. a Jólétet és anyagi biztonságot teremtő mágikus út,
  3. a Démonok és sötét szellemek legyőzésének útja, melyhez az időjárás-varázslás is hozzá tartozott,
  4. a Veszélyek elhárításának útja,
  5. a Világiak életvitelével foglalkozó út,
  6. az Azkéták útja,
  7. a Nagy Szent Fehér Mandala útja,
  8. a Tantrikus mester útja, (ikerörvénylés, szerelem) és a mindenekfelett álló, összefogó út,
  9. az Üresség gyakorlásának útja, mely egyesít TENGRIVEL, és ezáltal a megvilágosodáshoz vezet.

A Rábaközi Táltosok Büün vallása ugyanúgy 9 tanításból (künvből), könyvből, áll melyben vissza tudunk tekinteni a Tibeti sámáni egységeredet vonalára. Alapvetően minden sámáni vallás befogadó, más vallások igaznak vélt elemeit képes magába olvasztani, bölcseleti úton. A mi Táltosi tudásunkban mind-mind megtalálhatjuk ezeket az utakat, mágikus bölcseleteket. Érdekes dolog elgondolkodni azon a tényen is, amit a BUDA szó jelent. A Budát szerte a világban Budának nevezik, csak itt hívják Buddhának ebben az országban. Miért? Miért hívják Budapestet Budapestnek? Vajon ez véletlen egybeesés lenne? Vagy az is, hogy a mi legnagyobb szakrális vezetőnket is Budának hívták, aki az országot spirituális úton, bölcseleti úton irányította a világi vezető, Attila mellett? Nem, ezek olyan tényállások, melyeket nekünk kell újra felfedeznünk, felderítenünk és visszaállítanunk a tudatosság útjára. A Büün útját járó táltosok legmagasabb táltosi rangja a BÁCSA volt, (innen ered bácsi szavunk is), ami főrangú táltost jelentett a rendben. De e fölött a rang fölött létezett Buda király, aki a legmagasztosabb tudatosságot, isteni elveket testesítette meg. Erről az apróságról nem írtak a történelemkönyvekben, ahogy sok minden másról sem. Mert keleti gyökereink teljes felismerése olyan erőt és szellemiséget képviselhet a mai korban, ami eltörölne minden látszatot ebben az országban. Rábaközi táltosaink, tudóink teremtésmondáiban felismerhetjük az ikerörvénylést, a Tantrikus mester útját is, ami nemcsak az emberi szerelemről, hanem az istenszerelemről szól.

Szellemanyag és az őrszellemek a Táltos tudásban

 

„Ha közös az ég, van közösség!” A BÜÜN Táltos vonal mesterei arra a bölcseletre jutottak, hogy a tudás megszerzése energiát igényel. A tudás pedig elraktározódik a szellemkvantumban.

A megszerzett tudás befolyásolja a cselekedetek minőségét. Az emberben a szellemanyag képes felhalmozódni, és nem veszik el, amikor egy halott lelke elhagyja a testét, tehát a tudás nem változik mássá. Az energia nem vész el, csak átalakul. Nem csak a fizika törvénye, hanem az ős-eurázsiai filozófia törvényei szerint is. Isten táborában a vele összhangban működő szellemek ily módon erőgyarapodást érnek el. S ez által az Istenség szellemanyagát erősítik.

 

Az elkárhozott, kárba veszett lélek a teremtés folyamát rontó-fékező duális örvényen kívüli erőket gyarapítja.

Tehát mindenkinek személyes úton kell haladnia az Istenség szellemanyagának gyarapításáért, a saját belső szikránk nemesítésében, tűzzé lobbantásában.

A világ ebben a világképben örök, dualistamozgásban van. A nagy ikerörvénylés szakaszai körpályák, melyeken az obi-ugor hiedelemvilágban táltos lován a világ-ügyelő férfi (magyarok Istene-őrszelleme) száguld

Természettel összhangban élő lélek minden korban naturalistán képzelte el a szellemek világát, és ezért az elvont Isteneket átalakította emberré, vagy teremtett hozzájuk emberszerű Isteneket. Az ős-eurázsiai, az ős-uráli világkép-vallásban a legősibb istenség az univerzum elvont tengervégtelen egy szelleme, TENGRI.

 

Ő a láthatatlan, megfoghatatlan, érzékeken túli világból a látható világba testesül, manifesztálódik, nőstény Istenséggé és hím Istenséggé. Holddalékes Boldogasszonnyá és Naporcájú Öregistenné, kik szerelmeskednek gyermekeik karjai által.

 

Ő emberhez érthetővé válik azáltal, hogy isteni, és istennői alakot ölt. De ő, illetve ők világokat igazgatnak, minden dolog a világmindenségben, plusz-mínusz ikerörvénylésben megy végbe, a sejtektől a csillagok és napok körpályájáig. Mindennek csak egy szeletét képes felfogni az ember, de a bölcsesség gyarapítása által, a szellemanyag gyarapítása által, képes TENGRI fényével egyesülni az úton, ami a legszentebb célunk emberi létezésünk folyamán.

Véleményem szerint, ezt csak alázat útján, minden lényre kiterjedő együttérzéssel, a tudat tiszta csendjére való törekvéssel érhetjük el. A szellemanyag szétosztható és összeadható, gyarapítható és átadható, azáltal, hogy bontjuk az egység szellemét vagy cselekedeteinkkel, világhoz való hozzáállásunkkal, közös eszme által, közös szellemiség, Isten-tudat által egy lénnyé válunk benne.

Ha egy emberben sokan hisznek, szellemanyagot sűrítenek a szellemkvantumban neki, ezáltal ő a világmindenség törvényei szerint erősebb, és nagyobb kiterjedésű hatóerővé válik a láthatatlan és a látható világban egyaránt, általunk, cselekedeteink minősége által. A kapott figyelemmel, belévetett bizalommal senki nem élhet vissza, mert ez az erő nem önös érdekekre való, hanem arra, hogy a körülötte élő lények fejlődését, erősödését segítse azáltal, hogy visszasugározza a szellemanyagot.

Akár a személyek segítésének útján is. „Ha közös az ég, van közösség!” A kollektív hit kis isteneket, őrszellemeket képes teremteni, amik teljes értékű lényként léteznek a szellemkvantumban, azáltal, hogy a már meglévő szellemanyagunkból összeadunk az őrszellem számára.

Sok istenség, őrszellem azért „szunnyad”, mert feledésbe merült, senki sem táplálja, erősíti hitével, szellemanyagával. A mi nagy őrszellemünk, a „Magyarok Istene”, például a mi nyelvileg, származásilag heterogén, többeredetű törzsszövetségünk „istene”. Őrszelleme, mely a magyar állami élet alapjait jelentette a hun birodalomban. Őrszellemünk, a Magyarok Istene, a mondák szerint „” nevű hős volt, aki eredetileg a fehér ló totem ősének számított.

 

Ő vállalta magára a szellemanyag koordinálását őseink idejében, s oly erőssé duzzadt, istenséggé testesülvén, hogy világkorokon keresztül az ő szellemisége tartotta meg birodalmunk védelmét.

Egy szellem szellemanyagát, melytől a hívők különféle feladatokat várnak cserébe, időről-időre táplálni kell. Táltosok által vezetett közösségek, szertartások, istentiszteletek keretében képesek voltak a szellemanyagot táplálni, jó kapcsolatot tartani a szellemvilággal, a két világ közti duális ikerörvénylés útján.

A szellem, akibe hitét, érzéseit, tudatosságát vetíti valaki, megerősödik, megduzzad ereje, s képes a láthatatlan, érzéken túli világban közreműködni azért, ki hittel s energiával táplálja őt. Régen is így volt ez, s a törvények ma is ugyanazok. Nyilvánvalóan olyan szellemőst választottak őseink, ami az egész obi-ugor népcsoport számára mindennapi alapnak számított. Ez nem más, mint maga a fehér ló. Dinamikája, ereje, tisztasága és istenadta belső fénye elég erő volt ahhoz, hogy a figyelmet az egész birodalomban összegyűjtse.

 

Azt kívánom, merjük szellemanyagunkat koordinálni, ősszellemeink felvigyázó erejéért, mert egy ország sorsa ezen a tudatosságon múlik. Törekedjünk arra, hogy kisebb-nagyobb közösségeinknek őrszellemet állítsunk, akár őseink gyökeréig visszanyúlva. Áldás a MAGYAROKRA!

 

Szemző Gábor - Szem

A fény keletről jön - a nappal egyenlő, világos tudás volt ez eleinknél. Aki képes visszautazni az időben és kelet fényét kutatja, meg fogja találni a tibeti-indiai-szanszkrit-fehér hun egységet, és belső harmóniára tesz szert, mert génjeink őrzik ősi gyökereink szellemiségét. Azt kívánom mindnyájunknak, ne legyünk restek az igazságot keresni, és feltárni egymás előtt!

Fényes orcával ékes magasságos Istenünk akkor még homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánkban szunnyadt, aki akkor még TENGRIT volt. TENGRIT az Urál gerincén megfenekelvén, nő meg férfi istenséggé teremtődvén, alkotá önmagából UKKÓ-t, az istenasszonyt, alkotá magából GÖNÜZ-t az istenférfit.

 

A Jó meg Rossz is eloszlának, leginkább GÖNÜZ-é, a férfi istenbe szorulva. UKKÓ istenanyánk kiveté magából a Rossz-at, GÖNÜZ istenapánkból pedig kiűzé.

 

Az ártó szellem, UDAG, akit ÁRMÁN-nak is mondanak, ezért ellensége a nősténységnek, az asszonynak azóta is. Ő maga nemtelen, ellensége a nőstény-hím ölelkezésből teremtődő, javuló, szépülő életnek.

Éket akar verni férfi és nő közé, bontani akarja egyetértésük alapjait, meg az eleven életet rontja nyavalyákkal, balesetekkel, bajokkal. YOTENGRlT-nek, az első istennek ő is része, ki sem jó nem volt, sem rossz, sem hím, sem nőstény, mert szunnyadó Ős-Erő volt, de az iKERÖRVÉNY-nek, az Iker FORGÓszÉL-nek, a Mérleg Két Serpenyő]É-nek nem része, hanem azok ellensége. Ezt így hitte a Három Ős, így hagyta ránk örökül."

 

Azóta a zsidó-keresztény egyházak hatására, akik a régi hitet gyakorolták lettek a "bűnősök", Gónuz  Ég Istenatyánk lett a "gonosz", és Boldogasszonyunknak  a magaslatokon emelt szobra lett a "vasorrú bába" (vas = fém, faragvány; orrú = orom, hegycsúcs; bába = Babba Mária, Boldogasszony).

Teremte szellemgyerekeket is, KisiSTEN-eket, világ-részek ügyelőivé, hasonlatosakat egymáshoz, mint a nyúltojás. Mert az még nem volt igazi lelkes szaporodás, olyminő, mint nő meg férfi ölelkezéséből. Homlokán Holddal ékes UKKÓ istenanyánk, Naporcájú GÖNUZ istenatyánk akkor még egységben valának - még nem sodródott össze a fonál, a Láncszemetlen Láncszem, az egyből hármon át négyre  jutó alapige, az építőkő, melynek varázs-szava:

 

«Egy, Egyből Kettő, Kettő Meg Egy».

Ha már a Yotengritről és Máté Imre bácsáról beszélünk, akkor említést kell tennünk a Nyirkai jóslatról is, mely Máté Imre hagyatékában, a Yotengrit ismertető könyvében látott nyomtatott formában napvilágot. Értelmezésébe nem mennék bele, ezt a kívácsiskodókra bízom.

A Nyirkai jóslatot letöltheted innen is.

Yotengrit