Logó

A hit próbája zajlik...

FV =

ME

ES

A tűzfalat az egészséges JPÉ (józan paraszti ész) képezné, amelyet frissíteni lehetne akár a spirituális törvényekkel, akár a kvantumfizika immáron bizonyított téziseivel, de egy elavult vírusadatbázis még nem tartalmazza a legújabb konfigurációt, mely kiszűrhetné a vírust. Így az báránybőrbe bújtatott farkasként beférkőzik a hitvilágunkba és elkezdi azt belülről átalakítani.

 

Hogy ez létrejöhessen, hosszú-hosszú előmunka előzte meg a vírus szabadon bocsátását. Szükséges volt a generációk befolyásolása, hogy nyitottá váljunk és bizalmat szavazzunk, szűrés nélkül minden beáramló információnak. Elhitették velünk, hogy minden szép és jó és pont úgy van jól, ahogy történik, nincs belső ellenség, nem kell a folyamatos őrködés, nyugodtan feloszlathatjuk a belső „határőrségünket”, mely meg tudna védeni minden rosszindulatú támadástól. Ily módon védtelenek maradtunk és elkezdődhetett végre a mindent elsöprő támadás.

 

A befolyásolt hitünk önmaga hozza létre azt a fegyvert, mely immáron fizikai szinten támadja meg a saját szervezetünket a mágia fegyverével. Igen, jól értetted kedves olvasó! Ha eddig nem szembesültél vele, akkor itt az idő, hogy utána nézz, olvass, műveld, kupáld ki magad, mert a mágia mindent áthat és hatással van Rád és az életedre! Persze ez a Te döntésed és a Te dolgod, az enyém csak annyira, hogy felhívjam a figyelmed rá, ha ez eddig még nem sikerült.

 

Tehát a hit által történő befolyásolásról írok itt Neked, mely a mágia törvényei szerint működik. Félelmed képei, (mert az ember képekben gondolkodik, ezáltal válunk „képessé” gondolkodni) a vírus körül foroghatnak, melyben hiába akarod magad távol tartani tőle, hogyha nem az „egészséges vagyok és leszek” irányából közelíted meg. Mivel a tagadás önmagában nem rendelkezik képpel, lenyomattal, ezáltal nem képes megnyilvánulni, tehát nem befolyásolja a vírus és a betegség képét az elménkben. Amit valójában a félelmünkkel, mint érzelemmel bevonzunk az pont a betegség.

 

Arról nem szeretnék külön beszélni, hogy a Teremtő, az Ő minőségéből alkotott minket is, és minden a létezésben belőle származik. Itt nincs külső ellenség, minden ismert és pontos törvények, a Teremtő és Létezés törvényei határoznak meg. Ezáltal, ha a Teremtő egy önvédelmi programmal, (hívjuk immunrendszernek) ruházott fel minket, higgyük el, hogy az jobban képes működni, mint bármelyik ember által kitalált szükségmegoldás, már csak abból az egyszerű okból kiindulva, hogy közelről sem ismerjük a pontos működésünket. Így, ha tudattalanul nem romboljuk félelmünkkel saját immunrendszerünket, úgy az sokkal hatékonyabban tud működni!

 

Tudományos körökben, szokás mindent alátámasztani. Ezt többnyire a dominánsan bal agyféltekés működésű személyek igénylik. Egy jobb agyféltekés sokszor a megérzéseivel is el tudja dönteni, hogy mi az igazságtartalma egy kijelentésnek.

 

Drunvalo példájával élve, igyekszem a bal agyféltekések számára is nyújtani egy külön megközelítési módot. Először is, ha valaki szeretne jobban elmélyülni bizonyos témákban, akkor a közzétett Szellemi Tanítások oldalon kedvére csemegézhet. Itt elsősorban kiemelném a hit, a mágia, és a lézetés témáit. Ez utóbbiban megtalálható néhány hivatkozás olyan videókra, melyben bemutatják a spirituális törvények kvantumfizikai bizonyításait. Nagy segítség lehet a megértésben az ott közzétett kép, mely a frekvenciák tükrében igyekszik magyarázni a világot. A bizonyítás szempontjából igencsak fontosak Pjotr Garjajev kijelentései és kísérletei, melyek magyarázatot adnak a Covid ilyen nagyságú és sokak számára megmagyarázhatatlan terjedésére is (erről részleteket itt is találsz: https://www.youtube.com/watch?v=tgsVCTq6CE8; https://www.youtube.com/watch?v=hFvsp3viLqQ)

 

A mágia folyamata az, amikor tudati szintről érzelmeinken keresztül valósítjuk meg többek között a fizikai világunk befolyásolását.

 

Hogyan tudnánk azt logikus beállítottságú személyek számára is érthetően elmagyarázni?

 

A továbbiakban megpróbálom ezt képletek felállításával szemléltetni. Nem kőbe vésett, de mindenképpen magyarázó lehet az itt megjelenő szempontok összefüggése.

 

ME = IB√ (T + H) x ÉA x ÉF

 

Ahol:

 • ME = mágia energiája

 • IB = behatási idő, amíg összpontosítani tudunk az adott mágikus műveletre

 • T = tudat, azaz a tudatszint

 • H = hit, a belé vetett hit erőssége

 • ÉA = érzelem amplitúdója, az érzelem erőssége rezgésként kifejezve

 • ÉF = érzelem frekvenciája. Ez egy befolyásoló tényező. Vegyük alapul a már említett képet. Itt a senki, sehol, semmi, soha vonala, azaz a fénysebesség a nullpont. Az alatta levő érzelmek negatív előjelűek az ember fejlődése szempontjából, míg a felette találhatóak pozitívak. Ennek megfelelően a mágikus energia is lehet negatív vagy pozitív. Ezt a köznyelvben fekete vagy fehér mágiaként ismerik az emberek.

 1. Tehát a mágia energiája egyenesen arányos az összpontosításunk idejével.
 2. Befolyásoló tényező a tudatszintünk és a hitünk mértéke, mely ebben a képletben összegként kerül megállapításra, amely a mentális alapot adja.
 3. Az érzelmi összetevő az átviteli mező. Itt fontos az érzelmi energia mennyisége (nagysága, amplitúdója), valamint az érzés rezgésszintje. Ez utóbbi előjelével is ad egyfajta irányultságot, mely kihat a teljes mágikus energia minőségére. Az érzelmi összetevő, tudja áthozni mentális szintről fizikai szintre az ideát. Annak megvalósulását tápláló energia.
 4. A behatási idő kivételével az egyenlet második fele gyökjel alatt található. Más szóval a behatási idő nagyobb befolyással bír a végeredményre, mint a többi felsorolt összetevő. Ezért fontos a tudatos életvitel a nap szinte minden pillanatában. Ezért válogatja meg a tudatos ember, hogy mibe fekteti mentális energiáját. Ha TV-t, reality show-t, reklámokat, filmsorozatokat nézünk a nap túlnyomó részében, akkor azt az energetikai állapotot vonzzuk be, mert szellemünk abban a tudati mezőben mozog legtöbbet, tehát annak megvalósításán dolgozik.

Az érzelmi energiát (amplitúdót) a következő képlettel tudnánk leírni:

 

ÉA= É x Sz

 

Amely képletben a:

 • É= érzelem amplitúdója, az érzelem erőssége rezgésként kifejezve

 • ÉFÁ = Érzelem átlag rezgése, mely a mintavételi közeg átlag rezgését (számtani középarányosát) fejezi ki az adott közegben

 • Sz = az adott közegben lévő személyek (entitások) száma

 

Ha mérni szeretnénk a változási energiát, akkor azt a következő képlettel tudnánk szemléltetni:

 

 

 

 

 

ahol:

 • FV   = változási faktor, vagyis a statikus, létező energiát megváltoztatni igyekvő energia aránya
 • ME  = mágia energiája
 • ES    = statikus energia, azaz a jelenlévő, uralkodó energia nagyságrendje, mennyisége

Amennyiben valaki szeretné behelyettesíteni egymásba az itt felsorolt képleteket, nyugodtan megteheti.

 

A célom a jelen képletekkel az volt, hogy azon emberek számára is szemléltetni tudjam a világban zajló eseményeket energetikai képletekkel alátámasztva, akik a bal agyféltekés, logikusan gondolkodó megközelítési móddal működnek. Ezek többnyire a férfiak, de vannak jócskán kivételek mindkét oldalon.

 

A hit próbája, mint ahogy a cím is jelzi, arról szól, hogy milyen világot építünk éppen. Milyen meggyőződéssel, milyen tudati színvonallal közelítjük meg a mindennapi történéseket, mekkora mértékben engedünk teret a félelem vírusának, hogy átírhassa tudatunk tartalmát, próbára tegye hitünk erősségét. Ez a fő kérdés, és ez fogja az emberiség további sorsát meghatározni.

 

Válaszút előtt állunk és a Szellemi Hierarchia mostanra tűzte ki a népszavazást. Többségi szavazás lesz, melyben az egymásnak feszülő energiák fogják eldönteni annak eredményét. A lehetőségek a fejlődés vagy a fejlődés. „A” vagy „B” oldal, más néven spirituális fejlődés a technokrata fejlődés ellen.

 

Az elsőben az ember egyéni utat járva tud magasabb szintre jutni spirituális fejlődés által, míg a másodikban egy új faj létrejötte a cél, egy droidé, mely a mesterséges intelligenciával irányított technokrata fejlődés eszköze és kísérleti alanya, aki leginkább csak energiaforrás, mely az ezt felügyelő lélekcsoport irányítása alatt áll.

 

A Szellemi Hierarchiának legfontosabb szempontja a tudati és szellemi fejlődés, mely leginkább akkor valósul meg, ha kölcsönhatás van. Erről szól a Föld programja és azért igyekeznek mesterségesen fenntartani az egyensúlyt. Ha ez végletesen kibillenni látszik, mint ahogy napjainkban is, akkor számítógépes szlenggel „megnyomják a Reset gombot”, hogy újrainduljon a rendszer. Hogy ez Neked mit jelent, azt döntsd el Te…

 

Én megtettem a részem, leírtam, amit kellett!

Boldog Napot!

 

Ha körülnézünk a világban, akkor rájöhetünk, hogy háború folyik. Ezt a háborút is tömegpusztító fegyverekkel vívják, csak épp nem fizikai szinten. A tömegpusztító fegyver ez esetben a hitünk, melyet egy vírussal megfertőznek. A vírus a létfenntartó ösztönünkre hat és azon keresztül befolyásolja a hitünket. A vírust trójai falóként csempészik be a tudatunkba, de valójában mi engedjük be azzal, hogy nem szűrjük meg a felénk áramló információk halmazát.

 

A vírus, - talán sokan kitaláltátok – nem más, mint a félelem (de átvitt értelemben hívhatjuk akár Covid-nak is). A félelem mozgatja meg a létfenntartó ösztönünket és ezáltal befolyásolja a hitünket. A trójai faló pedig a fősodrású média, mely a „segítünk”, „jót akarunk” „megmondjuk a tutit” mázzal van befedve, de a belsejében ott lapul, a félelem vírusa, mely megmételyezi azon emberek hitét, akik nem használnak „tűzfalat”.

 

A számítástechnikai hasonlat nem véletlen, mert ha már rabjai vagyunk a különféle „ámító-gépeknek” telefonoknak, ezért szándékosan hasonlítom az érthetőség kedvéért ezeknek az eszközöknek a működési elvéhez.