Logó

Tarot

Mikor elkezdtem keresni a Tarot kártyák eredetét, meglehetősen sok, akár egymásnak ellentmondó információkra bukkantam. Mindenesetre azt meg tudtam állapítani, hogy elég régi. Saját meggyőződésem szerint Atlantisz idejére teszem.

A magyar nyelv is ősi (A Sorbonne egyetem 2010-ben végzett kutatása szerint a legtöbb ősi etimont, 68%-ot a magyar nyelv ért el.), ezért vannak kötődések is. A Tarot, mondhatnánk magyarul Táró-nak, amely feltárja, feltárhatja a tudatos énünktől kapott információkat. Ezzel kapcsolatosan az érdeklödőknek javaslom a mellékelt videó megtekintését.

Mégis, hogyan működik a kártya?

Erről az én meggyőződésem a következő:

Általában a spiritualitással foglalkozó emberek saját magukat nem a fizikai testükkel azonosítják, hanem annál sokkal többel, test - lélek - szellem összességével.

A fizikai testünk az, amit átlagos fizikai érzékszerveinkkel érzékelünk.

A szellemünk az az Isteni szikra, amelyet mi birtokolunk. A szellemünk egy Istennel, Isteni tudatnak is nevezhetnénk. A szellemünk halhatatlan.­

Tarot és a magyar nyelv

A lelkünk egy olyan burok, amely körbeveszi a szellemet és alkalmassá teszi, hogy jelen világunkban létezzen, akár fizikai testben, akár azon kívül. A lélek fluidum (cseppfolyós halmazállapot). Ismerek olyan parapszichológust, aki csak egyszerűen USB kábelnek hívja (kis túlzással), azért, mert összekapcsolja a szellemet a testtel.

A lélekvándorlás szerint, mielőtt földi testbe leszületnénk, meghatározzuk a helyet, ahol meg fogunk születni, a szüleinket, az életcélunkat, és azokat az élethelyzeteket, amelyeket nem fogunk elkerülni, mert mindenképpen meg kell élnünk őket.

Ezután, az életcélunk nagyságának megfelelően meghatározzuk, hogy mekkora az a lélekrészünk, amely a fizikai testbe le fog születni. A le nem született lélekrészünk lesz a mi felső, vagy tudatos énünk, mivel a leszületésünkkor általában nem nagyon emlékszünk életcélunkra, vagy akár előző életeinkre. Ezek az információk nem vesznek el, mert azoknak a mi tudatos (felső) énünk birtokában van. Ha nagy feladatok megoldása előtt állunk és sokszor nem tudjuk hogyan döntsünk, vagy hogyan oldjuk meg a helyzetet a felső énünk álmunkban segíteni tud nekünk. Ilyenkor kapcsolatba lépünk vele és érdekes módon másnap reggel úgy ébredünk, hogy tudjuk a megoldást. A szüleink szokták mondani nekünk, hogy "aludj rá egyet". A szabad akarat univerzális törvény, ezért földi életünkben hozhatunk döntéseket, az életünket illetően. Ezen döntések következménye néha az lehet, hogy eltérünk életcélunktól. Felső tudatos énünknek az a feladata, hogy földi életünkben, szabad akaratunkból hozott döntéseink következményei után úgy alakítsa életünket, hogy ismét visszataláljunk életcélunkhoz.

A felső, tudatos énünktől nemcsak álmunkban kapunk információkat, vannak megérzéseink, sugallataink és sok egyéb jel is, amely segítségünkre lehet a helyes döntések meghozatalában.

A Tarot kártya is ilyen. Segít felső énünktől információt nyerni.

A Tarot kártya nem mondja meg egyértelműen a jövőt, néhány elkerülhetetlen élethelyzet kivételével, hiszen szabad akaratunkból, mindig dönthetünk másképpen, amely egy másfajta élethelyzetet hozhat az életünkbe.

Viszont pontosan meg tudja mondani, hogy mi van most körülöttünk, mi az a helyes cselekedet, amit célszerű lenne meglépnünk. Aztán dönthetünk belátásunk szerint. Minden tapasztalás...­

Minden Tarot kártyának van egyfajta leírt jelentése, de ezenfelül minden lapon egy kép szerepel, amely gondolatokat, érzéseket vált ki belőlünk. Az ember képekben gondolkodik, és nehéz, de inkább lehetetlen lenne szavakkal, írással teljes mértékben visszaadni a gondolatok világát. Én a Tarot kártyák olvasásánál nem ragaszkodom a leírt jelentéshez szó szerint, inkább a kirakott lapok képi, gondolati sugallatait foglalom szavakba. Ezért van az, hogy a Tarot kártyák mindig működnek, mivel a feltett kérdésre olyan kártyát fogjuk húzni, amely számunkra azt a jelentést fogja adni, amire szükségünk van. Hogy melyik kártyát válasszuk, azt sugallataink alapján döntjük el, nem véletlenül. Teljesen mindegy, hogy a Botok a Tűz elemet jelképezik a Tarotban, vagy a Levegőt, ahogy inkább a mágiában szokás ( a varázspálca a mágiában a Levegő elem, az Athamé pedig a Tűz elem), hogy a Nagy Árkánum nyolcas lapja Az Erő, vagy Az Igazság, - mindenképpen jól fog működni. A leírt kirakási módokhoz sem kell feltétlenül ragaszkodnunk, hiszen a kártya a kérdéseinkre válaszol.

Sok embernek csak a benne levő sejtés megerősítésére van szüksége a Tarot kártyára, mint segédeszközre, hisz a szükséges információt már előtte lehozta a Tudatos énjétől, csak nem akarta elhinni, mert megerősítést keresett. Ha fizikálisan látjuk a lapot, akkor azt előbb fogadjuk el tényszerűnek, mint a megérzéseinket.

Sok esetben érintettségünk miatt nem látjuk tisztán a helyzetet, ilyenkor célszerű elmenni egy másik kívülálló személyhez, mert ő tisztábban látja az egész képet (én is ezt szoktam tenni).­

Természetesen vannak akik másképp gondolják, de ez a kártya működését abszolút nem fogja befolyásolni.

A kártya nagy és kis Árkánumokra oszlik. Míg az első az élet jelentős vetületeivel foglalkozik, addig a második a földi élet mindennapi részleteit tárja elénk.

László Tamás